Bayilik Sözleşmesi

BAYİLİK  SÖZLEŞMESİ 

 1. Taraflar 

a) www.bibayim.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten İnönü mah. Kayışdağı cad. No:174A/1 Ataşehir İstanbul adresinde bulunan DERYA BİLİŞİM GÜVENLİK TELEKOMİNİKASYON MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("Bundan sonra Bibayim olarak anılacaktır") 

b) www.bibayim.com internet sitesine ve/veya Bibayim mobil uygulamasına üye olan internet kullanıcısı ("Bayi") 

 1. Tanımlar 

Bibayim: DERYA BİLİŞİM GÜVENLİK TELEKOMİNİKASYON MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni 

www.bibayim.com: Mülkiyeti Bibayim’e ait olan ve Bibayim’in 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" sıfatıyla Satıcı Üye ile Bayi’leri www.bibayim.com ve/veya bibayim uygulaması üzerinden buluşturarak, Satıcı’ların www.bibayim.com aracılığıyla sergiledikleri ürün ve/veya hizmetin satışlarına ticari temsilci olarak aracılık ettiği modeli, (İşbu sözleşmede “Web Sitesi” olarak da anılacak olup, bu terim hem www.bibayim.com internet sitesini hem de bibayim mobil uygulamasını ifade eder) 

Bayi (Üye): www.bibayim.com internet sitesine, ulusal ve uluslararası tüm mevzuatlara göre satışı yasal olan ürünleri/hizmetlerin satışını sağlamak için üye olan internet kullanıcısını, 

Satıcı Üye: www.bibayim.com internet sitesine, ulusal ve uluslararası tüm mevzuatlara göre satışı yasal olan ürünleri satmak için üye olan Ve Maazalar ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında Web Sitesi’ne üye olan ve oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi, 

Müşteri ( Alıcı ) : Satıcı üyenin, www.bibayim.com veya bibayim mobil uygulaması üzerinde sergilediği ürün ve/veya hizmeti, Bayi’nin kendisi ile paylaştığı bir link yardımı ile ulaşacağı Satıcı Üye’nin ürün veya hizmet sattığı siteden,  satın alan internet kullanıcısını, 

Satış Noktası :  www.bibayim.com internet sitesi üzerinden, www.bibayim.com kriterlerine göre, ulusal ve uluslararası tüm mevzuatlara göre satış yapmasında mahsur olmayan gerçek veya tüzel kişilerin satış yaptığı veya sattığı ürünleri sergilediği, www.bibayim.com’un bir parçası olan online internet sitesini veya mobil uygulaması, 

Bayilik Sözleşmesi: :  www.bibayim.com internet sitesine Üye olanlar için bayilik koşullarının tanımlandığı işbu sözleşmeyi, 

ifade eder. 

 1. Bibayim iş modelinin tanımı: 

3.1) Bibayim bir pazarlama aracıdır.  

3.2) Bibayim ile  “Satıcı iş ortaklığı sözleşmesi” imzalayarak Satıcı Üyeliği belirlenmiş olan Satıcı üye, Satılmasını istediği ürün veya hizmetlerini bibayim.com veya bibayim mobil uygulaması üzerinden sergiler.  

3.3) Bayi, kendi hesabı ile girdiği web sitesi ve bibayim mobil uygulaması üzerinden,  satıcı üye’nin satış gerçekleştiği zaman Bayi’ye vereceği komisyonu görerek, bayilik başvurusu yapar.  

3.4) Bayi’nin bayilik başvurusunun kabul edilip edilmemesi, satıcı üye’nin insiyatifindedir.  

3.5) Bayilik başvurusu kabul edilmeyen yani gerçekleştirilmeyen, internet kullanıcısı, bayi değildir.   

3.6) Bayi’nin, bayiliği kabul edilene kadar herhangi bir satış yapamaz, yaptıramaz ve bayi herhangi bir kazanç elde edemez.  

3.7) Bayi’nin bayiliği kabul edildikten sonra, bu Bayi, www.bibayim.com üzerinden “Portal Giriş” linkini kullanarak ulaşacağı web sayfasından veya üyelik bilgilerini kullanarak, ulaşacağı bibayim mobil uygulmasının ürünler sayfasından, bayisi olduğu Satıc Üye’nin, bir ürün veya hizmete ait linkini Müşteri ile  paylaşarak, Müşteri’nin bu linki kullanıp  online ortamda satın alma işlemini gerçekleştirmesini sağlayarak komisyon kazanır. 

3.8) Bayi’nin, Müşteri ile paylaştığı link kullanılmadan gerçekleşebilecek satışlardan, yani satın alma işleminin yapılacağı, satıcıya ait siteye, müşterinin başka bir yöntem ile ulaşması durumunda,  hatta siteyi Bayi tavsiye etmiş veya tarif etmiş olsa bile, bayinin vereceği link kullanılmadan ulaşılan siteden yapılan satışlardan Bayi komisyon kazanamaz. 

3.9) Bayi’nin kazandığı komisyonun,  %1 oranındaki tutarı bibayim hizmet bedeli / komisyonu olarak satıcı üye tarafından Bibayim’e ödenir ve Bayi’nin kazandığı komisyonun %99 ‘u, bayinin www.bibayim.com veya bibayim mobil uygulaması üzerinden bildirdiği banka hesap numarasına veya IBAN’a, Satıcı üye tarafından havale/EFT  olarak, web sitesi veya mobil uygulama üzerinden bildirilen dönemlerde yapılır.  

3.10) Bibayim hizmet bedelini / komisyonu, bayiye önceden bildirip, onayını alarak değiştirme hakkına sahiptir.  

 1. Sözleşmenin Konusu 

İşbu Sözleşme’nin konusu, Bibayim’in sahip olduğu internet sitesi www.bibayim.com’un veya bibayim mobil uygulamanın bir parçası olan Online internet sitesi yani Satış Noktası yardımı ile satış ve hizmet sunan işletmelerden, bayi’nin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Bibayim bu sitede ve/veya mobil uygulamada listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir. Bibayim, Satıcı Üye’ler tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.  

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

5.1) Bayi’lik statüsünün kazanılması için, Bayilik Sözleşmesi'nin onaylanması ve Bayilik başvuru formunda talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Bayi olmak isteyen kullanıcının (Bayi adayının) 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Bayi, Web Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Bibayim’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 

5.2) Bayi, Bibayim tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Bayinin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Bibayim’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Bibayim’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Ayrıca Bayilik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması halinde Bibayim, ilgili Bayilik hesabını kullanılarak herhangi bir satış işlemini yaptıran en son kişinin Bayilik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir. 

5.3) Bayi www.Bibayim.com internet sitesini veya Bibayim mobil uygulamasını kullanırken Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve ulusal ve uluslararası tüm mevzuata riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Bayi sorumlu olacaktır. 

5.4) Bayi, www.bibayim.com internet sitesini  veya mobil uygulamasını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Bayi başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Bayi ayrıca; Web Sitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır: 

 • Web Sitesi'nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması; 
 • Web Sitesi'nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması; 
 • Yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Bayilik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Bayi’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması; 
 • Yorum ve puanlama sistemlerinin; Web Sitesi'ndeki yorumları Websitesi dışında yayınlamak gibi Web Sitesi dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması; 
 • Üyeler veya Satıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması; 
 • Web Sitesi'nde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi. 

5.5) www.bibayim.com internet sitesinde Bayi’ler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Bayilerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Bibayim ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Bibayim’in, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca Bibayim gerek bu sebeplerle gerekse de hiçbir gerekçe bildirmeksizin, Bibayim yorumlarını tümüyle silebilir, kaldırabilir, kaldırılmasını isteyebilir ve hatta Bayi’nin hesabını geçici olarak askıya alabileceği gibi tamamen kaldırarak Bayi’nin üyeliğini sonlandırabilir.  

5.6) Bibayim, Bayi verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve bayi yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.bibayim.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Bibayim’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 

5.7) Bayi, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 

5.8) İşbu Bayilik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Bibayim’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Bibayim’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 

5.9) Bibayim’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Bayi’nin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri imha etme hakkı vardır. Bayi işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Bibayim’in hiçbir sorumluluğu yoktur. 

5.10) www.bibayim.com internet sitesi yazılım ve tasarımı bibayim mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Bayi tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri, sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 

5.11) Bibayim tarafından www.bibayim.com  internet sitesinin ve bibayim mobil uygulamasını iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 

5.12) Bibayim kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Bibayim, üyenin www.bibayim.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. 

5.13) Bibayim’e üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Bibayim’de ve Derya Bilişim Güvenlik Telekominikasyon Mühendislik Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (DB) iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Bayi, bibayim’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, DB iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, bibyaim ve DB iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Bayi aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, DB iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, bibayim ve DB iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Bayi aksini bildirmediği sürece bibayim ve DB iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve bibayim ve DB iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye https://www.bibayim.com/Web/Kvkk  adresinden ulaşabilir. 

5.14) Bibayim, bayinin kişisel bilgilerini, yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Bibayim’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Bibayim ve www.bibayim.com internet sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde, açıklayabilir. 

5.15) Bibayim web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı zararlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Bibayim Web Sitesi'ne girmesiyle veya Bibayim mobl uygulamasıyla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 

5.16) Bibayim, www.bibayim.com internet sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.bibayim.com sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 

5.17) Taraflar, Bibayim’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 

5.18) Bibayim, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. bayi mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.  

5.19) Bayi, Satıcı Üye’nin www.bibayim.com veya bibayim uygulaması üzerinden sergilediği ürün veya hizmetleri, satın alacak müşteriler/alıcılar ile paylaşması ile komisyon kazanmayacağını bilmektedir. Bayinin, komisyon kazanabilmesi için satın alacak müşterinin, ürün veya hizmeti, satıcı ticari şartlarına göre  tam ve eksiksiz olarak satın alması ve  ödemesini yapması gerektiğini bilmektedir ve bunu itirazsız olarak peşinen kabul etmiştir. 

5.20) Satıcı Üye’nin yapılan satışı bibayim’e bildirmesi, ilgili satıcı ile bibayim arasında gerçekleştirilmiş olan “Satıcı iş ortaklığı sözleşmesi” ‘nin taraflarınca kabul edilmiştir. Bu sözleşmeye rağmen satıcı üye’nin, bayinin gerçekleştirdiği satışı bibayim’e bildirmemesi durumunda, tarafların uğrayacağı zarardan  bibayim hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve bayi kazancını bibayim’den talep edemez ve bunu peşinen kabul etmiştir.  

 1. Sözleşmenin Feshi 

İşbu sözleşme Bayi’nin, üyeliğini iptal etmesi veya Bibayim tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Bibayim, Bayi’nin Bayilik sözleşmesini herhangi bir geçerli sebep göstermesine/bildirmesine gerek olmaksızın her zaman tek taraflı olarak feshedebilecektir.  

 1. İhtilafların Halli 

İşbu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı esas alınır. Uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL ANADOLU Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 1. Fikri Mülkiyet Hakları 

Bibayim ticari markaları, logoları veya Web Sitesi’nin tasarımı, yazılım kodları ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları, ticari bilgi ve know-how'a dair tüm hakları münhasıran Bibayim’e aittir.  Üye, Bibayim’a ait olan ve yukarıda sayılsın ya da sayılmasın Bibayim’in fikri mülkiyetinde olan unsurların hiçbirini ticari amaçla kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz. 

 1. Değişiklikler ve Ayrılabilirlik 

9.1) Bibayim, işbu Sözleşme’deki şartlardan bir kısmını veya tamamını tek taraflı iradesiyle ve yalnızca Web Sitesi üzerinden ilan ederek değiştirme hakkına sahiptir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.  

9.2) Sözleşmenin herhangi bir hüküm veya maddesinin uygulanacak mevzuat veya ticari uygulama bağlamında hukuka aykırı, geçersiz veya batıl addedilmesi halinde, söz konusu madde veya hüküm, bu Sözleşmenin geri kalan maddelerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Bu tür bir geçersizlik durumunda, Taraflar geçersiz addedilen hüküm veya madde ile amaçlanan hedefin gerçekleştirilmesini sağlayacak ve mevzuata veya ilgili ticari uygulamaya uygun bir hüküm tesis etmek için müzakereler gerçekleştireceklerdir. 

 1. Mücbir Sebep 

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır. 

 1. Yürürlük 

Bayi’nin, üyelik kaydı yapması Bayin’nin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Bayi’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. 

;